Työnohjaus voidaan ymmärtää menetelmänä,

jossa ohjaussuhteessa olevat ihmiset etsivät yhdessä vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhönsä.

Työnohjaus vahvistaa työntekijän perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä asioissa.

Työnohjaus edistää työssäjaksamista ja työhyvinvointia.

Tarkemmat tavoitteet ja työnohjausprosessin kesto sovitaan työnohjausta aloitettaessa yhdessä ohjattavan kanssa.

Dialoginen keskustelu on työnohjaukseni tavallisin työskentelyote.

Työnohjaus perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus kaikista ohjauksessa esiin tulleista asioista.