Työnohjaus voidaan ymmärtää menetelmänä,

jossa ohjaussuhteessa olevat ihmiset etsivät yhdessä vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhönsä.

Työnohjaus vahvistaa työntekijän perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä asioissa.

Työnohjaus edistää työssäjaksamista ja työhyvinvointia.

Tarkemmat tavoitteet ja työnohjausprosessin kesto sovitaan työnohjausta aloitettaessa yhdessä ohjattavan kanssa.

Dialoginen keskustelu on työnohjaukseni tavallisin työskentelyote.

Työnohjaus perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus kaikista ohjauksessa esiin tulleista asioista.Miten minun kannattaa työnohjaajana olla, ajatella ja toimia sekä kertoa asiakkaistani, jotta he hyötyisivät yhteistyöstämme?

Projektipäällikkö/Tampere


"Juhan työnohjauksessa käytiin avoimia ja syvällisiä keskusteluja, joissa peilasin näkemyksiäni ja menetelmiäni monimutkaisessa työtehtävässäni.  Sain peilin  ja tukea omille toimintatavoilleni ja vein miljoonahankkeen menestyksellisesti maaliin asti.  Juhan kanssa työskentely oli helppoa ja sain pyytäessäni apua myös akuutteihin tilanteisiin. Suosittelen lämpimästi Juhan työnohjausta."

Projektipäällikkö/Jyväskylä

"- Juha tarjosi ohjauksellaan tiimillemme turvallisen ympäristön, jossa saatoimme olla tasavertaisia ja avoimia, ja jossa kaikki tuntemukset ja reaktiot olivat sallittuja ja merkityksellisiä.

- Juha auttoi ymmärtämään työni toimintaympäristön ja eri tahoilta tulevien odotusten haasteellisuutta ja osin myös kohtuuttomuutta. Tämä auttoi minua ymmärtämään paremmin ja rajaamaan kokemaani painetta sekä olemaan itselleni armollisempi.

- Juha ohjasi tiimiämme kehittämään konkreettisia tiimin keskinäisen tuen ja viestinnän rakenteita ja toimintoja. Nämä ovat olleet käytössämme ja hyväksi koettuja siitä lähtien, tiimimme työhyvinvointia lisäten ja ylläpitäen."