Vuoksi ja luode työnohjaus
Minun sanani on puoliksi sinun (Bahtin)

Työnohjauksesta

Työntekijän ja työyhteisön toimijuuden tunnon vahvistaminen on työnohjauksen keskeisin tavoite.  Työnohjaukseni ja toimintani prosessikonsulttina ja kouluttajana perustuu dialogiseen, narratiiviseen ja voimavarakeskeiseen työotteeseen.

Tarjoan...

TYÖNOHJAUSTA

Yksittäisille työnohjausasiakkaille sekä ryhmille. Työkieleni ovat suomi, englanti sekä saksa. Teen työnohjausta myös Skypen välityksellä.

CROSS-CULTURAL COUNSELLING AND COACHING

KULTTUURIENVÄLISTÄ OHJAUSTA JA VALMENNUSTA

Tukea kotoutumiseen tai kotimaahan paluuseen ulkomaanjakson jälkeen.


KOULUTUSTA

Tarjoan erilaisia koulutuspaketteja henkilöstön kulttuurienvälisen kohtaamisen valmiuksien kehittämiseen asikastyössä tai esimerkiksi pienryhmäpedagogian kehittämiseen opetustyössä.

Työnohjaus voidaan ymmärtää menetelmänä...

jossa ohjaussuhteessa olevat ihmiset etsivät yhdessä vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhönsä.

Työnohjaus vahvistaa työntekijän perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä asioissa.

Työnohjaus edistää työssäjaksamista ja työhyvinvointia.

Tarkemmat tavoitteet ja työnohjausprosessin kesto sovitaan työnohjausta aloitettaessa yhdessä ohjattavan kanssa.

Dialoginen keskustelu on työnohjaukseni tavallisin työskentelyote.

Työnohjaus perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus kaikista ohjauksessa esiin tulleista asioista.